Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Projekt

Mladi športnik

Mladi športnik je prilagojen športni program za otroke z motnjo v duševnem razvoju v starosti od 2-7 let. Zasnoval ga je tim strokovnjakov pri specialni olimpiadi z željo, da se tudi predšolskim otrokom s posebnimi potrebami zagotovi primerne oblike motoričnih aktivnosti, ki bodo ugodno vplivale na njihov razvoj.
Program je zasnovan na način, da omogoča veliko variacij in prilagajanja individualnim potrebam otrok, zato ga lahko prilagodimo tudi otrokom z drugimi motnjami v razvoju. Program smo kot prvi v Sloveniji pričeli izvajati v Predšolskih oddelkih s prilagojenim programom pri Osnovni šoli Gustava Šiliha v Mariboru v šolskem letu 2011/2012. Prilagodili smo ga svojim potrebam in rezultati so bili odlični. Otroci so tedensko izvajali različne aktivnosti po programu. Pridobljeno znanje smo posredovali tudi staršem na športnih dnevih in zaključnih športnih igrah, kjer so otroci za svoj trud prejeli tudi medalje.
Mladi športnik

O programu

Program je primeren kot predpriprava otrok na nadaljnje udejstvovanje v različnih športnih panogah specialne olimpiade. Za vse otroke, ki nimajo motenj v duševnem razvoju, pa program nudi obogatitev gibalnih dejavnosti, ki jih že izvajamo v vrtcu v okviru našega programa. Spoznali smo, da izvajanje vaj ugodno vpliva na pridobivanje različnih motoričnih spretnosti, povežemo ga lahko z različnimi področji učenja (matematika, jezik, skrb zase). Otroci se med izvajanjem vaj zabavajo, predvsem pa so pri svojem delu uspešni in pridobivajo pozitivne povratne informacije.
Mladi športnik

Načrtovanje skupnih uric

Vse gibalne dejavnosti lahko izvajajo tud otroci brez težav v razvoju. Prav to je odlična priložnost za načrtovanje skupnih uric med različnimi skupinami otrok. Skupine, kjer so vključeni otroci s posebnimi potrebami, lahko povabijo k igram vse druge otroke in pripravijo zanimive urice skupnega druženja. Tako spodbujamo inkluzijo, širimo zavedanje o potrebah otrok z motnjami v razvoju.
home-1_01-2
4-mladi-sportnik
5-mladi-sportnik

Eden od ciljev programa je širjenje znanja med družinske člane otroka s posebnimi potrebami.

Program je nastajal na podlagi teh smernic in ciljev:

Otroci z motnjami v duševnem razvoju ob pomoči vadbe napredujejo na kognitivnem, fizičnem in socialnem področju.

Širša javnost se seznani z življenjem in delom oseb s posebnimi potrebami.

Program je v pomoč staršem. Že v zgodnjem obdobju otrokovega razvoja se seznanijo s specialno olimpijado in tako gradijo mrežo medsebojne starševske pomoči in medsebojnega sodelovanja.

Otroci se že v predšolskem obdobju seznanijo s športom, pridobivajo različne spretnosti in imajo veliko možnosti v športnih programih specialne olimpijade sodelovati tudi po dopolnjenem osmem letu starosti.

Različne dejavnosti so za otroke izvrstna spodbuda pri njihovem razvoju, celotne družine pa lahko prek medsebojnega sodelovanja in otroške igre pridobivajo pozitivne izkušnje