Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Društvo specialna olimpiada Slovenije

Kontakt

Naslov

Samova 9, 1000 Ljubljana

Telefon

041 887 227, Urška Kustura - izvršna sekretarka