Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Seminar Mladi športnik je 16. 11. 2022 potekal  v VVZ Slovenj Gradec. Prijavilo se je 28 udeležencev, ki so večinoma strokovni delavci v razvojnih oddelkih po Sloveniji. Vabilu so se odzvali tudi strokovni delavci Tretje OŠ Slovenj Gradec, CIRIUSA Vipava, Sožitja Slovenj Gradec ter CUVD Dobrna. 12 udeležencev je bilo takih, ki so se izobraževanja udeležili prvič in tudi prvič izvajajo program oz. ga bodo glede na pridobljeno znanje pričeli izvajati.

Izobraževanje smo si zastavili v več delih. V prvem delu smo si ogledali vrtec, njihove prostore, pozdravili otroke. Udeleženci so imeli možnost poklepetati ter izmenjati svoje izkušnje.

Predstavili smo obveznosti, ki jih izvajalci programa morajo izpolniti v tekočem šolskem letu. Vsak strokovni delavec mora poznati vadbeni priročnik in kurikulum, ob koncu leta mora poslati tudi poročilo o izvedbi seminarja. Vsebino poročila smo določili. Prav tako smo izvajalce pozvali, naj v poročilo vključijo tudi kakšen zanimiv dogodek ali poseben napredek otroka tekom izvajanja programa. Vsi vrtci bodo prejeli tudi majice, medalje in vadbene kartončke za zaključno prireditev.

V praktičnem delu seminarja so se udeleženci razvrstili v 5 skupin. Glede na podana navodila in smernice so razmišljali o načinih prilagajanja vadbe za otroke z vključitvijo različnih športnih pripomočkov. Izvajalci, ki program izvajajo že dlje časa, so svoje izkušnje prenesli na novince.

Urška Kustura iz SO Slovenija je predstavila novo možnost nadgradnje programa oz. obogatitve programa – Pediatric Screening. Glede na podane informacije je bil naš sklep, da je zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji zelo temeljita, otroci imajo dostop do potrebnih specialistov. Zaradi vseh teh faktorjev programa ne bomo izvajali.

Jani Stergar je v zadnjem delu seminarja izvedel delavnice na temo skrbi zase. Vsi udeleženci smo spoznali nekaj tehnik, kako se lahko v napornem vsakodnevnem tempu umirimo in poskrbimo za svoje zdravje.

Udeleženci so ob zaključku seminarja izrazili zadovoljstvo s podano vsebino. Vsekakor bi si želeli seminarja vsako leto. Vsebin in možnosti imamo še veliko, potreba po izmenjavi strokovnih informacij, novosti in stališč pri delu z otroki s posebnimi potrebami pa je zelo velika. To kot koordinatorica programa ugotavljam iz leta v leto. Izvajanje programa zahteva veliko znanj, izkušenj, saj so otroci z motnjami v razvoju v zadnjem času predvsem otroci s spektroavtistično motnjo. Potrebujejo zelo individualen pristop pri delu.

Prav tako se zahvaljujemo VVZ Slovenj Gradec za topel sprejem in vso pomoč pri organizaciji.

Poročilo pripravila: Tatjana Visočnik