Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Specialna olimpijada Združenih Arabskih Emiratov je 18. in 19. marca 2023  v Ajmanu organizirala usposabljanje za koordinatorje zdravstvenega programa »Umirjen um«, katerega se je udeležilo 27 udeležencev, med njimi tudi slovenska predstavnica Tanja Princes.

Usposabljanja v okviru zdravstvenega programa potekajo v svetu že vse od leta 2002, Slovenija se je temu delu specialne olimpijade priključila leta 2004. Namen programa je odkrivati zdravstvene težave športnikov, lajšati bolečine in zagotavljati dodatne zdravstvene storitve kot podpora zdravemu življenjskemu slogu ter s tem boljšim športnim dosežkom. Danes je zdravstveni program v številnih svojih različicah razvit že v več kot 130 specialno-olimpijskih programih po svetu.

»Najprej je za vse udeležence potekalo teoretično usposabljanje in priprava na testiranja , drugi dan pa smo udeleženci skupaj s svetovalci in prostovoljci izvajali praktični del usposabljanja s pregledi športnikov tamkajšnje specialne olimpijade. Po končanem programu smo pridobili certifikat Specialne olimpijade MENA in mednarodni naziv klinični direktorji,« je zapisala Princesova.

Zakaj je program »Umirjen um« tako pomemben?

Podatki, zbrani v dosedanjem delovanju programa »Umirjen um« so pokazali, da se velik odstotek športnikov specialne olimpijade vsakodnevno sooča s precejšnjim stresom in nimajo dovolj razvitih strategij za spoprijemanje z le-tem in samoobvladovanjem. Prav tako imajo omejen dostop le do posameznih prilagoditvenih strategij obvladovanja stresa (Hartley & MacLean, 2010).

»Program »Umirjen um« je interaktivna učna dejavnost, katere cilj je ponuditi športnikom aktivne strategije samoobvladovanja, ki jih je mogoče uporabiti na tekmovanju in v vsakdanjem življenju. Športniki med premikanjem po postajah preizkusijo nekaj različnih aktivnih strategij za obvladovanja stresa, kot so pozitivno razmišljanje, sproščanje na aktiven način in povezovanje z drugimi. Strategije, ki so mu všeč, bo športnik lahko uporabil tako v tekmovalnih situacijah kot v vsakdanjem življenju,« meni Princesova, ki bo poskrbela, da se program uveljavi tudi v slovenskem prostoru.