Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

udi v letošnjem letu bomo organizirali projekt Specialno jadranje, tokrat že šestič zapored. Projekt bo potekal od 14.-21. septembra v akvatoriju Biograda na Moru. 

Gre za specialen projekt, ki zajema vsa glavna področja delovanja, ki so pri osebah s posebnimi potrebami še kako pomembna: področje motorike, emocionalno-kognitivno področje, med katero sodi priznanje in premagovanje strahov, krepitev samozavesti, gradi občutek odgovornosti in zaupanje v lastne zmogljivosti, ter nenazadnje tudi področje socialnega vključevanja. Športniki v tednu dni življenja na jadrnici vsakdanje nervoze, težave, neuspehe in hitenje, marsikje pa tudi prepire in nasilje spremenijo v radostno doživljanje življenja na morju in skupnega sobivanja.

Ob vsem tem dobijo priložnost doživeti stvari, ki jim zaradi socialnih, vedenjskih in specifičnih (motnje v duševnem razvoju) težav niso dosegljive. Da tovrstni doživljajsko-pedagoški projekt dosega zastavljene cilje priča podatek, da se projekta vsako leto udeleži vedno več specialcev, odzivi le-teh pa so le potrditev, da delamo prav in skupaj ustvarjamo edinstvene in nepozabne izkušnje.

Oglejte si izkušnjo jadralskega tedna