Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Specialna olimpiada Slovenije je partner v Erasmus+ projektu »Meter Matters«. Nosilec projekta je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, sodelujejo pa še Specialna olimpiada Madžarske, Fakulteta za šport Budimpešta, Fakulteta za šport Coimbra (Portugalska) ter Portugalsko združenje za osebe z avtizmom.

Projekt Meter Matters raziskuje področje inkluzije v športu z namenom:

  1. predlaganja ustreznih kriterijev za sofinanciranje športnih programov, ki vključujejo športnike raznolikih zmožnosti v večinske športne organizacije;
  2. predlaganja modela sofinanciranja socialnega vključevanja (inkluzije) v športu na nacionalni ravni.

Več o projektu najdete na spletni strani: http://metermattersinsports.eu/

V imenu konzorcija šestih EU partnerjev, vključenih v projekt Erasmus+ Meter Matters, vas vljudno vabimo k sodelovanju. Vaša strokovnost in znanje sta ključnega pomena za dosego našega osnovnega cilja, ki je iz prakse razviti ustrezne kriterije za sofinanciranje programov vključevanja v šport.

IZVEDBA FOKUSNIH SKUPIN ZA NAMENE PROJEKTA

(skupine: I Vodje/direktorji klubov, II Trenerji, socialni delavci, psihologi, drugi tehniki in starši/skrbniki, III Športniki, ki potrebujejo določene prilagoditve)

bo v sredo, 19. aprila, ob 10. uri na Fakulteti za šport, Gortanova 22, Ljubljana.

Članica lahko za namene izvedbe fokusnih skupin pripelje udeleženca samo iz ene skupine ali dveh ali vseh treh. Športnike lahko pripeljejo tudi starši in sodelujejo v svoji fokusni skupini. Glede prve fokusne skupine (vodje/direktorji klubov) mogoče povabite koga iz lokalnega okolja, kjer vaši športniki že vadijo ali bi želeli vaditi in jim približati to vsebino.

Glavni cilj fokusne skupine je razmisliti in zbrati podatke o možnih kriterijih za sofinanciranje vključevanja v šport. Rezultati bodo predstavljeni v javno objavljenem članku.

Zagotavljamo vam, da ni pravilnega ali napačnega odgovora in da nihče ne bo presojal vašega mnenja. Zapisi te študije bodo strogo zaupni. V nobeno poročilo, ki ga lahko objavimo, ne bomo vključili nobenih informacij, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče identificirati. Odločitev o sodelovanju v tej študiji je popolnoma vaša. Od študije se lahko kadar koli umaknete. Vaš čas in trud izjemno cenimo.

Fokusne skupine, povabilo
Fokusne skupine, prijavnica