Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Seminar je posebej primeren za strokovne delavce, ki delujejo v predšolskih oddelkih s prilagojenim programom ali so na kakršenkoli način v stiku z otroki s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju.

Program MLADI ŠPORTNIK poteka v okviru Društva Specialna olimpiada Slovenije in je namenjen otrokom z motnjami v razvoju v starosti od 2. – 7. let. Zasnovan je tako, da otrok napreduje po svojih sposobnostih in omogoča veliko prilagajanja. Izvajalci program umestijo v svoj letni delovni načrt in ga izvajajo tekom celega šolskega leta kar se da pogosto. Program je namreč odlična možnost obogatitve programa za otroke z motnjami v razvoju v predšolskem obdobju in ponuja širok spekter aktivnosti kot so tedenski treningi, športni dnevi za starše, zaključne športne igre in še kaj.

Letošnji seminar bo v sredo, 16. novembra 2022, s pričetkom ob 9.00. uri v vrtcu Slovenj Gradec, ENOTA MAISTROVA – ŠKRATICA MICA Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec.

Seminar o organiziranosti 2022 – vabilo in prijavnica