Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

V okviru letošnjih MATP regijskih iger mariborsko-pomurske regije v organizaciji Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava dogodka je bila organizirana tudi okrogla miza – razprava o športu za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji. 

Na njej so bili poleg v. d. direktorice ZUDV Dornava, Ivanke Limonšek, prisotni tudi nekateri strokovni delavci zavoda, poslanec DZ, Dejan Zavec, župan občine Dornava in drugi vabljeni gostje, vključno s predstavniki lokalnih medijev.

Okroglo mizo je otvorila direktorica ZUDV Dornava, ki je poudarila, da so takšni in podobni dogodki zelo pomembni za razumevanje drugačnosti in vseh možnosti udejstvovanja oseb s posebnimi potrebami, tudi na področju športa. Namen teh dogodkov je predvsem, da se prebijejo ovire, zmanjša strah in nepoznavanje populacije oseb s posebnimi potrebami.

Ravnateljica  VIZ v ZUDV  Dornava, Rosanda Sitar, je povedala, da so se športnice in športniki zavoda že prejšnja leta izkazali z izjemnimi rezultati, tako na državni kakor tudi na svetovni ravni, in da so tovrstna tekmovanja velika, včasih edina motivacija, kjer se lahko pokažejo in dokažejo. Tanja Šafranko, ki v zavodu vodi ekipo košarkarjev, je izpostavila pomen takšnih srečanj, saj na ta način tudi družbo izobražujemo o posebnih potrebah, ki jih imajo naši uporabniki. Gost okrogle mize, Dejan Zavec, pa je menil, da bi morali mi družbo navaditi na to, da so te osebe med nami in jih sprejeti. Gospa Polona Lah, sodelavka v Evropskem projektu SI4CARE (Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions), pa je dodala, kako pomembno je zavedanje vsakega posameznika, da vsak izmed nas soustvarja življenje v državi.

Okroglo mizo je zaključila direktorica, Ivanka Limonšek, z mislijo, da lahko rečemo, da vidimo skupni cilj in da bomo nadaljevali z začrtano potjo. Spremembe se dogajajo, kažejo se pozitivni učinki, SKUPAJ ZMOREMO.