Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Specialna olimpiada Slovenije tudi letos podeljuje priznanja za delo in dosežke na področju športa za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Prosimo, da utemeljene predloge za plaketo ali priznanje pripravite odgovorno, jih podprete z verodostojnimi utemeljitvami in o predlogih seznanite predlagane kandidate. Upoštevajte veljavni Pravilnik o priznanjih SOS (dostopen na spletni strani https://www.specialna-olimpiada.si/si/za-clanice/knjiznica/) in predloge pošljite do 12.2.2020 na e-naslov: so.slovenija@gmail.com.

Komisija za priznanja SO Slovenije bo pravočasno prispele vloge pregledala in na podlagi Pravilnika o priznanjih SO Slovenije Izvršnemu odboru SO predlagala dobitnike plaket in priznanj. Plakete in priznanja bodo podeljeni na Občnem zboru društva 26. marca 2019.