Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Tretji sestanek na daljavo je potekal 24. novembra 2022. Glavna tema je bila organizacija drugega srečanja, ki bo januarja 2023 v Coimbri. Pregledali smo tudi vprašanja za intervjuje, ki jih je pripravila portugalska ekipa in ki jih bomo izvedli v naslednji fazi.

Dogovorili smo se, da bo srečanje potekalo od 31. januarja do 3. februarja 2023. Gostila nas bo Univerza v Coimbri v sodelovanju z APPDA Coimbra.

Pripravili smo kratko novico o naših prvih dveh srečanjih, ki so jo lahko delili vsi partnerji. Portugalska ekipa je izdelala zbirko spletnih objav projekta, kar je odličen vodnik za vsakega partnerja. Dogovorili smo se še, da bo Specialna olimpijada Slovenije pripravila spletno stran projekta, Specialna olimpijada Madžarske pa bo poskrbela za letake udeležencev fokusnih skupin.

Portugalska ekipa je predstavila obstoječa merila sofinanciranja v športu s poudarkom na socialnem vključevanju ter pregled člankov, ki se nanašajo na definicijo socialnega vključevanja v športu. Ugotovili smo, da pomanjkanje definicije otežuje oblikovanje dobre politike, po drugi strani pa obstajajo jasne metodologije za preučevanje vključevanja v športu.

Naslednje zoom srečanje bo potekalo 15. decembra 2022.

 

Četrto srečanje na daljavo projekta Erasmus+ Meter Matters je potekalo 15. decembra 2022. Glavni predmet srečanja je bila predstavitev obstoječih kriterijev sofinanciranja inkluzije v športu s strani partnerjev iz Madžarske in Slovenije, ključnih poudarkov za določitev definicije socialnega vključevanja v športu ter predstavitev ideje spletne strani.

Orsolya je predstavila obstoječa merila za sofinanciranje vključevanja v šport na Madžarskem, Viktorija pa v Sloveniji.

Urška je nadaljevala s predstavitvijo ideje nove spletne stran projekta.

Dogovorili smo se, da bomo za udeležence fokusnih skupin in vse ostale udeležence okroglih miz izdelali letake v angleškem, madžarskem, portugalskem in slovenskem jeziku. Predstavljena bo tudi splošna ideja projekta Erasmus+ Meter Matters.

Alain in Viktorija sta predstavila ugotovitve pregledanih člankov na temo definicije socialne vključenosti v športu. Povzetek bo narejen do konca decembra in bo objavljen v portalu EC.

Vprašanja za vse tri vrste fokusnih skupin bomo oblikovali na srečanju v Coimbri.

Naslednje zoom srečanje bo potekalo 11. januarja 2023.

 

Peto srečanje na daljavo projekta Erasmus+ Meter Matters je potekalo 11. januarja 2023. Glavni namen tega srečanja je bil pregled članka in določitev končnega dnevnega reda za srečanje v Coimbri.

Pregledni članek na temo definicije socialnega vključevanja v športu bomo objavili v reviji Kinesiologia Slovenica. Obstoječa merila za sofinanciranje inkluzije v športu in splošen pregled financiranja na Madžarskem, Portugalskem ter v Sloveniji bomo vključili v znanstveni članek po zaključeni raziskavi.

Dnevni red drugega srečanja v Coimbri je bil nekoliko spremenjen na način, da bomo več poudarka namenili fokusnim skupinam. Udeležencem srečanja bomo poslali vabila s predlaganim dnevnim redom.

Ekipa se je dogovorila tudi o novem logotipu projekta, ki je nastal ob vzpostavljanju uradne spletne strani projekta Meter Matters. Domena bo vsebovala ime projekta in besedo šport. Gostovanje in domena bosta vplačana za 5 let vnaprej.

Naslednje srečanje bo v Coimbri od 31. januarja do 3. februarja 2023.