Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Specialna olimpiada Slovenije bo tudi letos podelila priznanja za delo in dosežke na področju športa za osebe z motnjami v duševnem razvoju za koledarsko leto 2021. Čeprav je bilo tudi to leto posebno in naš program ni tekel niti najmanj po pričakovanjih, imate mogoče v mislih koga, ki je v lanskem letu vseeno naredil kaj takšnega, kar je pustilo pečat na športnikih specialne olimpijade ali na splošno.

Plaketa SOS je najvišje priznanje v Republiki Sloveniji, ki se podeljuje za izjemen prispevek k razvoju Specialne olimpiade oziroma športa za osebe z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju.

Priznanje SOS lahko prejmejo člani ali nečlani Specialne olimpiade Slovenije, posamezniki ali ustanove za pomemben prispevek k razvoju SOS, za kvalitetno organizirano in izvedeno mednarodno tekmovanje ali državne igre SOS oziroma drug pomemben dogodek, ki je prispeval k razvoju in ugledu tega gibanja, pa tudi za sistematično in dolgotrajno treniranje tekmovalcev.

Prosimo, da utemeljene predloge za plaketo ali priznanje pripravite odgovorno, jih podprete z verodostojnimi utemeljitvami in o predlogih seznanite predlagane kandidate. Upoštevajte veljavni  Pravilnik o priznanjih SOS (dostopen na spletni strani https://www.specialna-olimpiada.si/knjiznica/) in predloge pošljite do srede, 15. marca 2023 na e-naslov: so.slovenija@gmail.com.

Izvršni odbor SOS bo pravočasno prispele vloge pregledal in na podlagi Pravilnika o priznanjih SO Slovenije odobril dobitnike plaket in priznanj. Plakete in priznanja bomo razglasili in podelili na Občnem zboru društva konec marca.