Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

V letošnjem šolskem letu bomo predavanje o komunikaciji z osebami z motnjami v duševnem razvoju izvedli še na dveh lokacijah visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea. 20. novembra na njihovi lokaciji v Kopru (vabilo v prilogi) in prihodnje leto 19. februarja v Ljubljani. 

V letu 2017 smo pričeli izvajati projekt »Zdrava skupnost«, ki nam omogoča, da obstoječi zdravstveni program znotraj specialne olimpijade še nadgradimo. Del tega je tudi ozaveščanje zdravstvenih delavcev o komunikaciji in pristopu do oseb z motnjami, v našem primeru do naših športnikov.

Seminar na to temo bomo pri vas izvedli v sredo, 20. novembra, med 16.-20. uro v prostorih Alma Mater Europea Koper, Trubarjeva 1.

Predavala bo Katarina Bošnjak, prof. spec. in rehab. pedagogike.