Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Specialna olimpiada Slovenije skuša skozi vsakoletna izobraževanja trenerjev v posameznih športih in tudi splošno, usposabljati in spodbujati trenerje k čim kvalitetnejšemu in strokovno odgovornemu delu, ki ga zahteva delo s specialnimi olimpijci.

Skladno s sklepom 20. OZ (z dne 29.3.2016) mora od 1.3.2019 tekmovalce na tekmovanja specialne olimpijade (regijska, državna in mednarodna) spremljati vsaj en trener, ki bo imel opravljen seminar o organiziranosti SOS (od leta 2011). 

Ob vključevanju novih trenerjev je seveda potreba po znanju in poznavanju pravil toliko večja, zato vas tudi letos vabimo na seminar o organiziranosti specialne olimpiade na splošno in seveda predvsem v Sloveniji.

Letošnji seminar bo v sredo, 9. novembra 2022, ob 10. uri v dvorani Zveze Sožitje, Samova 9, Ljubljana.

PRIJAVE 

Seminar o organiziranosti 2022