Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Specialna olimpiada Slovenije, športno gibanje za osebe z motnjami v duševnem razvoju, že več kot desetletje poleg športne plati obravnava tudi zdravstveno stanje športnika v t.i. zdravstvenem programu, razširjenem v specialno-olimpijskih programih po celem svetu.

 

Tako so izkušeni zdravstveni delavci skupaj s prostovoljci v preteklosti pregledovali zobe in oči, kontrolirali sluh, izvajali promocijo zdravega življenjskega sloga, ena izmed najmočnejših vej zdravstvenega program pa je t.i. zabavni fitnes, kjer z različnimi meritvami testiramo športnikove osnovne motorične sposobnosti.

V letu 2017 smo pričeli izvajati projekt »Zdrava skupnost«, ki nam omogoča, da obstoječi zdravstveni program znotraj specialne olimpijade še nadgradimo. Del tega je tudi ozaveščanje zdravstvenih delavcev o komunikaciji in pristopu do oseb z motnjami, v našem primeru do naših športnikov.
Seminar Komunikacija in pristop do oseb z motnjami v duševnem razvoju temo bomo izvedli v torek, 26. februarja, med 16.-20. uro v prostorih Alma Mater Europea v Mariboru.

Predavala bo Katarina Bošnjak, prof. spec. in rehab. pedagogike.

Predavanje je brezplačno! Vabljeni.