Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Drugo srečanje projekta Meter Matters je potekalo v Coimbri na Portugalskem od 31. januarja do 2. februarja 2023. Srečanja so se udeležili vsi partnerji (12 udeležencev).

  1. Pregledni članek in definicija socialne vključenosti v športu

Skupaj smo v procesu nastajanja definicije obdelali nekatera imena in se dogovorili za skrajšano objavo. Skrajšana verzija članka bo predvidoma objavljena v reviji Kinesiologica Slovenica leta 2023.

  1. Priprava na razgovore in načrt izvedbe

Vsaka država opravi 2-3 intervjuje z nacionalnimi strokovnjaki za vključevanje in športno politiko. Vsaka država je odgovorna za analizo vsebine na podlagi razvitih vprašanj.

  1. Priprava na delavnice/fokusne skupine in načrt izvedbe

Število fokusnih skupin smo iz predvidenih 2 nadgradili na 3 skupine: (1) vodje/direktorji klubov, (2) trenerji, socialni delavci, psihologi, drugi tehniki in starši/skrbniki ter (3) športniki z motnjami v duševnem in razvoju. . Skupno pričakujemo približno 100 udeležencev.

  1. Razširjanje

Postavili smo spletno stran projekta http://metermattersinsports.eu/ , kjer bodo predstavljeni vsi rezultati. V načrtu je tudi FB profil. Udeležencem delavnic, ki bodo potekale v aprilu, bomo razdelili letake z osnovnimi informacijami o projektu.

Naslednje načrtovano srečanje bo v Budimpešti 5. in 6. junija 2023.

MeterMatters – letak za predstavitev projekta