Posvet »Šport starejših za danes in jutri«

23. 11. 2005 /

Olimpijski komite Slovenije organizira v soboto, 3. decembra 2005, strokovni posvet »Šport starejših za danes in jutri«, na katerem bo predstavljeno tudi gibanje Specialne olimpiade Slovenije. Dana bo namreč pobuda za organizacijo športnih tekmovanj za starejše po zgledu SO.

Vedno znova ugotavljamo, kako zelo pomembna je kvalitetna in dovolj pogosta športna dejavnost za zdravo in kakovostno starost. Na posvetu »Šport starejših za danes in jutri«, ki ga Olimpijski komite Slovenije organizira v soboto, 3. decembra 2005, v prostorih Telekoma Slovenije d.d., Stegne 19, bo govora o tem, kako lahko starost dodatno izboljšamo. Svoje delo bodo organizacijsko in vsebinsko predstavile organizacije, ki delujejo na tem področju.

Udeleženci se bodo lahko seznanili tudi z ugotovitvami različnih strok, ki so lahko s pridom uporabljene pri bogatenju obstoječih in snovanju novih športnih programov.

PROGRAM POSVETA:

9.00 PRIJAVA

9.20 KAKOVOSTNO STARANJE POGOJUJE TUDI REDNO GIBANJE IN ŠPORTNO – REKREATIVNO UDEJSTVOVANJE – dr. Herman Berčič (Fakulteta za šport)

9.40 DEMOGRAFSKA SLIKA STAREJŠEGA PREBIVALSTVA V SLOVENIJI IN NJIHOVI PROBLEMI - prim. dr. Jožica Šelb (IVZ – RS)

10.00 MEDICINSKI VIDIK STARANJA - prof. dr. Josip Turk (Društvo za zdravje srca in ožilja)

10.20 SOCIOLOŠI VIDIK STARANJA – mag. Erna Kraševec (IVZ – RS)

10.40 PSIHO- SOCIALNE ZNAČILNOSTI LJUDI V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU – prof. dr. Ana Krajnc (Univerza za tretje življensko obdobje, FDV)

11.00 PREKO MOBILNOSTI DO KVALITETNEGA ŽIVLJENJA STAROSTNIKOV – prof. dr. Vojko Strojnik (FŠ)

11.30 ODMOR

12.00 ORGANIZIRANOST PODROČJA – Vinko Gobec ( Zveza društev upokojencev Slovenije)

12.20 IZBOR GIBALNIH IN ŠPORTNO REKREATIVNIH PROGRAMOV ZA STAROSTNIKE – dr. Darja Ažman (FŠ)

12.40 ŠPORT IN TURIZEM ZA STAREJŠE - Janez Matoh ( OKS – ZŠZ)

13.00 POBUDA ZA ORGANIZIRANOST ŠPORTNIH TEKMOVANJ PO ZGLEDU SPECIALNE OLIMPIJADE SLOVENIJE – Aleš Šolar ( OKS – ZŠZ)

13.30 RAZPRAVA

14.30 ZAKLJUČEK

Vsi, ki se želite posveta udeležiti, pošljite prijavnico (v prilogi) do četrtka, 1. decembra, na naslov: OKS – ŽŠZ, Odbor športa za vse, Celovška 25, Ljubljana ali po faksu 01 230 60 29. Prijavnina znaša 6.000,00 SIT in vključuje: udeležbo na posvetu, zbornik posveta, praktično darilo, pijačo med odmorom. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki: 01 230 60 28 ( Zdenka Virant).

cookie