Gibali in zmagali za bolj zdrav slog

10. 8. 2018 /

Med 8.7. in 29.7.2018 je na Rogli drugič potekal edini inkluzivni poletni tabor v Sloveniji – Tabor GIBAJ IN ZMAGAJ. Tabor zdravja, športa in zabave smo tokrat razširili na 3 tedenske termine, kjer so lahko udeleženci ostali 1, 2 ali celo 3 tedne.

Število vaših članov, ki so se udeležili tabora se je od lanskih 14 letos povečalo na 28 in mnogi med njimi so ostali kar tri tedne. Lanskoletni program smo nadgradili in udeležencem poleg vseh športnih in izobraževalnih aktivnosti od lani, kot novost ponudili tudi: hipoterapijo, masterchef tekmovanje, judo delavnice, delavnice samoobrambe in preživetje v naravi s poklicnim vojakom, ples v maskah, itd…

Tako kot lani smo tudi letos organizirali predavanja za starše. Vsako nedeljo tekom tabora so imeli starši možnost, da se udeležijo predavanja in delavnic s področja prehrane, gibanja, pozitivne samopodbe in medsebojnih odnosov. Vsa štiri predavanja so bila dobro obiskana.

Ponovno smo poskrbeli za odličen in strokoven kader. Specifikam otrok smo se kadrovsko in programsko prilagodili in prav vsem otrokom zagotovili celostno obravnavo. Na taboru smo imeli dva zdravnika, nutricionistko, specialne pedagoge, defektologe, socialno pedagoginjo, psihoterapevta, profesorje športne vzgoje, učitelja plesa, učitelja plavanja, vzgojitelje, animatorje, itd…

SKLEP
Kot prvo bi izpostavili, da smo zelo zadovoljni, da se je prav pri vseh udeležencih pokazal izrazit napredek pri osvajanju zdravega načina življenja. Mnogi so izgubili kar nekaj odvečnih kilogramov, predvsem pa so zaradi »s sladkorjem revne« prehrane imeli manj težav na vseh področjih. Zelo lepo je bilo spremljati samoiniciativne interakcije med vsemi udeleženci tabora. Negativnih izjav, gest in obnašanj nismo opazili.

Poudaril bi tudi, da je bil tabor tudi medijsko izpostavljen. Pojavili smo se v oddaji SVET na Kanalu A, kjer so pripravili odličen prispevek. Del prispevka je namenjen tudi inkluziji otrok z MDR in pomembnosti integracije. Eden izmed vaših članov je podal izjavo, vidni pa so tudi promocijski materiali društva. PRISPEVEK V ODDAJI SVET NA KANALU A. Novica o našem taboru se je pojavila vsaj še v 20ih spletnih in tiskanih medijih in povsod se omenja integracija otrok z MDR.

Z izpeljavo projekta smo izjemno zadovoljni in verjamemo, da ste podobnega mnenja tudi vi. Po organizacijski, izvedbeni in strokovni plati smo presegli svoja pričakovanja in veseli smo, da projekt raste in da je dobro medijsko izpostavljen. Nadgradili smo lanskoletno uspešno zgodbo in želimo si napredovati. Postavili smo odlične temelje za prihodnost na katerih že gradimo novo zgodbo za naslednje leto, ko si želimo tabor ponovno omogočiti čim več otrokom.

Zapisal: Marko Janko, vodja projekta

cookie