Program SOS 2014

5. 1. 2014 /

Objavljen je program tekmovanj Specialne olimpiade Slovenije in program tekmovanj, ki se jih bo SOS v letu 2014 predvidoma udeležila v tujini.

Spremljajte Naše aktivnosti tudi čez leto, ko dodajamo aktualne datume! 

cookie