V Tolminu uspešno izvedene 9. regijske igre MATP

20. 4. 2012 /

Prireditev je omogočila Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin s sodelovanjem Specialne olimpiade Slovenije in  Zavoda za šport občine Tolmin.


Tekmovanja se je udeležilo 36 tekmovalk in tekmovalcev iz sedmih zavodov:  CIRIUS Vipava, Osnovna šola Idrija, Osnovna šola  Miroslava Vilharja Postojna, Varstveno delovni center Ajdovščina - Vipava, Varstveno delovni center Nova Gorica, Varstveno delovni center Postojna, Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin.

Tekmovanje se je začelo s slavnostnim uvodom, zbrane je najprej nagovorila Judita Špolad, pomočnica ravnatelja Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin. Sledil je slavnostni prihod ekip ob glasbi, ki so ga vodile dijakinje – prostovoljke Gimnazije Tolmin. Napovedovalka je najavila prihod posamezne ekipe in tekmovalke in tekmovalce poimensko.

Tekmovalke in tekmovalci so poželi bučen aplavz številnih gledalcev – učenk, učencev, učiteljic, učiteljev Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in krajanov, ki so napolnili tribuno prireditvenega prostora. Brez njihove podpore bi bila prireditev pusta.

Tekmovalke in tekmovalce je najprej nagovoril ravnatelj Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin g. Vladimir Mavri, ki jim je zaželel veliko športnih uspehov in dobro počutje pri nas. Otroški pevski zbor OŠ F. Bevka Tolmin pod vodstvom zborovodkinje ge. Barbare Kovačič je s pesmijo opogumil tekmovalke in tekmovalce.
S spodbudnimi besedami so nadaljevali posebni gostje:

  • predsednica Zveze Sožitje, dr. Katja Vadnal
  • predstavnik Zveze Sožitje za Specialno olimpiado Slovenije, g. Srečko Lapajne
  • podpredsednica Specialne olimpiade Slovenije in glavna trenerka MATP, ga. Tanja Princes in
  • župan Občine Tolmin, g. Uroš Brežan.

Nastopili so tudi naši učenke in učenci posebnega programa s plesom z vozički.
Slavnostno prisego je povedal učenec posebnega programa Kristian Humar, igre pa je otvorila ga. Tanja Princes, podpredsednica Specialne olimpiade Slovenije in glavna trenerka MATP.

Tekmovanje je potekalo korektno. Vsi tekmovalke in tekmovalci so se zelo trudili in samostojno ali s pomočjo opravili vse zastavljene gibalne naloge.

Luka Božič in Sašo Taljat – mojstra kajaka in kanuja sta tekmovalkam in tekmovalcem podeljevala priponke in priznanja ter se z vsako skupino fotografirala.

Zabavo sta vodili dvojčici z OŠ Franceta Bevka Tolmin Andrejka in Matejka preoblečeni v roži.

Tekmovalke, tekmovalce in spremljevalce smo nato pospremili v jedilnico spremenjene razrede. Z veliko mero dobre volje so se nekateri mučili po stopnicah, drugi po dežju okoli šole, tretje smo po stopnicah nosili in zraven tudi njihove vozičke. Ugotovitev je preprosta: nismo še primerno opremljeni za osebe na invalidskih vozičkih, kar pomeni, da jim niso dostopni vitalni deli naše šole kot so jedilnica, mala in velika telovadnica ter knjižnica.

Predstavniki medijev so se sprehajali med nami, nas snemali, spraševali in potem prispevke objavili na radiu in televiziji.

Za konec še tole: vsi gostje so nas pohvalili, bili so zadovoljni s prireditvijo in organizacijo tekmovanja. To nam veliko pomeni, saj smo igre MATP priredili prvič.

Zapisala:
Judita Špolad, pomočnica ravnatelja

 

cookie