Seja izvršnega odbora SOS

23. 11. 2005 /

V sredo, 7. decembra 2005, bo ob 10. uri v prostorih Zveze Sožitje 15. seja Izvršnega odbora Specialne olimpiade Slovenije.

Dnevni red:

  • Pregled in potrditev sklepov 14. seje
  • Analiza in ocena prireditev pod okriljem SOS
  • Poročilo s seje CTAC * 13. poletne igre SOS
  • Sprejem predloga programa dela SOS za leto 2006
  • Sprejem predloga finančnega plana, članarine in kotizacije za leto 2006
  • Evropske igre mladih – Rim 2006 in Svetovne igre – Šanghaj 2007
  • Razno
cookie