Predlaganje kandidatov in kandidatk za organe SOS 2006-2010

15. 12. 2005 /

V skladu s statutom Društva specialne olimpiade Slovenije bodo na občnem zboru društva, ki bo predvidoma februarja, marca naslednje leto izvoljeni novi organi društva.Vabimo vas, da s svojimi predlogi sodelujete pri evidentiranju in predlaganju kandidatk oz. kandidatov za posamezne organe društva. Samo z vašimi predlogi bomo na občnem zboru lahko izvolili najboljše člane organov, da bo društvo SOS lahko tako uspešno (ali še bolj) delalo tudi v bodoče – v interesu kvalitete življenja oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju!

Vaše predloge pričakujemo do 16. Januarja 2006, na naslov društva:

Specialna olimpiada Slovenije

Samova 9

1000 Ljubljana

Obrazec za predlog kandidatov je v prilogi.

Datoteke

cookie