Razpis za priznanja SOS za leto 2005

15. 12. 2005 /

V okviru Specialne olimpiade Slovenije bodo tudi v letu 2006 podeljene plakete in priznanja najbolj zaslužnim posameznikom in ustanovam za uspehe v letu 2005. Vaše predloge pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 16. januarja 2006.

Plaketa SOS je najvišje priznanje v Republiki Sloveniji, ki se podeljuje za izjemen prispevek k razvoju specialne olimpiade oziroma športa za osebe z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju.

Priznanje SOS lahko prejmejo člani ali nečlani Specialne olimpiade Slovenije, posamezniki ali ustanove za pomemben prispevek k razvoju SOS, za kvalitetno organizirano in izvedeno mednarodno tekmovanje ali državne igre SOS oziroma drug pomemben dogodek, ki je prispeval k razvoju in ugledu tega gibanja, pa tudi za sistematično in dolgotrajno treniranje tekmovalcev.

Predloge (v prijavi navedite ali prijavljate kandidata za plaketo ali priznanje) z vsemi utemeljitvami, ki jih zahteva

Pravilnik o priznanjih SOS, je potrebno poslati najkasneje do ponedeljka , 16. januarja 2006 na naslov:

Specialna olimpiada Slovenije

Samova 9

1000 Ljubljana

s pripisom: za priznanja.

Komisija za priznanja SOS bo vse pravočasno prispele vloge pregledala in obravnavala ter na podlagi Pravilnika o priznanjih SOS izbrala tokratne prejemnike plaket in priznanj.

Datoteke

cookie