10. občni zbor SOS bo v četrtek, 23.2.3006

9. 2. 2006 /

V četrtek, 23. februarja 2006, bo ob 10. uri 10. občni zbor Društva specialna olimpiada Slovenije. Na dnevnem redu je 18 točk, med drugim tudi določitev krpljanja za uradni šport SOS, določitev organizatorja poletnih iger SOS 2008 in določitev kvote za svetovne poletne igre v Šanghaju 2007. Ob koncu bodo potekale tudi volitve v organe SOS za obdobje 2006-2010.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev občnega zbora, pozdrav gostov ter izvolitev delovnega predsedstva, zapisnika, dveh overovateljev in verifikacijske komisije

2. Potrditev dnevnega reda občnega zbora

3. Pregled in potrditev sklepov občnega zbora z dne 4.5.2005

4. Poročilo o delu SOS v letu 2005 (INFO SOS 2005)

5. Finančno poročilo SOS za leto 2005

6. Poročilo za družinski program SOS za leto 2005

7. Poročilo nadzornega odbora o delu in poslovanju SOS v letu 2005

8. Poročilo verifikacijske komisije

9. Razprava in sklepanje o poročilih za leto 2005

10. Obravnava in sprejem programa SOS za leto 2006

11. Obravnava in sprejem finančnega plana SOS za leto 2006 in določitev višine članarine za leto 2006

12. Določitev krpljanja za uradni šport SOS

13. Določitev organizatorja poletnih iger SOS 2008

14. Določitev kvote za svetovne poletne igre Šanghaj 2007

15. Evropski turnir Specialne olimnpiade v smučarskem teku in krpljanju v Sloveniji 2007

16. Volitve v organe SOS za obdobje 2006-2010

17. Razno 18. Podelitev plaket in priznanj SOS za leto 2006

Datoteke

cookie