Športni plan SOS do leta 2010

26. 6. 2006 /

Izvršni odbor SOS je na svoji drugi seji v mandatnem obdobju 20060-2010 sprejel športni plan SOS do leta 2010, katerega glavni poudarki so: povečanje števila tekmovalcev in programov SOS ter vsakoletno izobraževanje trenerjev in organizatorjev posameznih tekmovanj.

ŠPORTNI PLAN SPECIALNE OLIMPIADE SLOVENIJE DO LETA 2010

1. Tekmovalni sistem :

a. Tekmovalni sistem SOS ostane enak kot doslej:

* lokalni nivo (obvezen za vse)

* regijski nivo (možen za vse)

* državni nivo (selekcijski za poletne igre, brez omejitev za zimske igre, in turnirjih v posameznih športih)

* mednarodni nivo (selekcijski)

b. Eden od ciljev naših tekmovanj je tudi izbira tekmovalcev za svetovne igre. Ker smatramo, da je dosedanji način izbire tekmovalcev dober (najprej prijava tekmovalcev in šele na koncu žrebanje, če je le-to potrebno), bo takšen ostal tudi v bodoče.

c. IO SOS ne bo spodbujal uvajanja novih športov, dovoljeval pa bo razvoj le-teh, če bodo izpolnili pogoje (kot se je to zgodilo z judom, MATP-jem in krpljanjem). Prav tako bi bilo uvajanje več kot dveh starostnih kategorij, glede na majhnost programa, nesmiselno, saj je včasih še dve težko upoštevati.

d. Povečati število tekmovalcev z zdajšnjih 1480 na 1900 in število programov iz zdajšnjih 68 na 85.

e. Pri koledarju tekmovanj bo upoštevana že ustaljena shema.

2. Razvoj športa in povezovanje z nacionalnimi športnimi zvezami

a. Ob pomoči nacionalnih športnih zvez (kot je to primer nogometa in košarke) bi se lahko razvijala smučanje in plavanje.

b. Prek glavnih trenerjev poskusiti navezati stike in se dogovoriti za posamezne akcije (sodelovanje na regularnih tekmovanjih itd.).

c. Od teh povezav pričakujemo tudi možnost pridobivanja materialnih sredstev.

3. Izobraževanje trenerjev

a. Izvajanje seminarjev v sodelovanju s športnimi zvezami in Fakulteto za šport.

b. Razmisliti o možnosti uvedbe nacionalne športne konference, kjer bi trenerje seznanjali z dogajanjem na mednarodnem področju in drugimi novostmi.

4. Povezava z univerzami

a. Povezava z defektološko stroko je kar dobra, poglobiti pa moramo sodelovanje s Fakulteto za šport.

5. Unified športi :

a. Ugotovljeno je, da Unified šport ni razvit, IO pa tako kot v drugih športih ne bo forsiral razvoja, dokler se ne pokaže potreba na nivoju lokalnih programov.

cookie