V Maroku o svetovnem napredku

11. 6. 2010 /

Specialna olimpiada Maroko je po desetih letih gostila Mednarodni kongres svetovnega specialno-olimpijskega gibanja, ki se je v tem obdobju iz milijona športnikov povečalo na 2,5 milijona. V prizadevanju za čim večjo kakovost je SOI oblikovala nove standarde, ki naj bi širom sveta zaživeli do leta 2015. Tako naj bi vsak športnik imel možnost dveh tedenskih treningov po uro do uro in pol, minimalna priprava na tekmovanja pa naj bi trajala 12 tednov.

8 % rast letno

Na kongresu se je zbralo okoli 600 delegatov iz vsega sveta. Program specialne olimpiade v Maroku je namreč izredno razvit, bili so celo kandidati za organizacijo svetovnih iger prihodnje leto. Celotna organizacija je bila na visokem nivoju, vse pa je potekalo pod pokroviteljstvom kralja Mohameda šestega in princese Lala Amine. Osnovno izhodišče za svetovni kongres, ki naj bi bil ponovno čez pet let, je bil strateški načrt za razvoj SO na svetovnem in nacionalnem nivoju med leti 2011-2015. Gre namreč za to, da je gibanje v desetih letih iz milijona športnikov zraslo na 3,5 milijona, letna rast pa dosega 8 %, največ v Azijsko-pacifiški regiji, kjer število tekmovalcev raste kar 18 % letno. Zaradi tako velike rasti je bila SOI primorana postaviti nove standarde, s čimer bi v celotnem gibanju dosegli ne samo kvanti- ampak tudi kvaliteto. Najhitreje rastoči segment je ravno Unified sport. Strateški plan se poleg povečanja kvalitete naslanja na zagotavljanje stabilnosti – v večini programov je zbiranje denarja velik izziv in širitvi zavedanja o ideji specialne olimpiade. Slednje sloni na ustanoviteljici Eunice Kennedy Shriver, v čast katere bo letos, 24. septembra, potekal t.i. EKS Day, ki naj bi ga obeležili tudi na nacionalnem nivoju. Celotno gibanje naj bi od tega, da je prisrčno, humanitarno in še kaj, prešlo k temu, da je pomembno in da pomembno soustvarja vsakodnevno življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju.

Vsaj 25 % v Unified sportu

Cilj v rasti do leta 2015 je 5 in pol milijona športnikov, slednji pa naj bi imela vsaj dva treninga tedensko, ki naj bi trajala uro do uro in pol, minimalno število tednov za pripravo športnika na tekmovanje pa naj bi se s sedanje zahteve po osmih povečalo na 12 tednov. Vsaj 80 % športnikov naj bi treniralo na objektih, ki so primerni njihovim sposobnostim. Letno naj bi število športnikov naraščalo med 8 do 10 %. Kar za 30 % naj bi se povečalo število trenerjev, saj je ugotovljeno, da je trenerska podpora dokaj šibka. SOI naj bi zagotovila brošure, ki bi trenerjem pomagale pri odločitvi, kateri šport je najbolj primeren za njihovega športnika. Vsaj 25 % športnikov naj bi sodelovalo v Unified sportu, programi pa naj bi ponujali vsaj en Unified šport.

Na drugi strani naj bi imelo vsaj 10 % tekmovalcev priložnost za aktivno sodelovanje na drugih področjih tekmovanj in športa (govorniki, sodniki, prostovoljci, trenerji …), s čimer naj bi neposredno izboljšali svoje zmožnosti za zaposlitev in vsakodnevne sposobnosti, pomembne za kvalitetno življenje. Do leta 2015 naj bi se število mladih športnikov povečalo za 100 %. Do istega leta naj bi bilo 75 % programov sposobnih kriti polovico stroškov za izvajanje zdravstvenega programa, ki trenutno temelji bolj ali manj na prispevkih ameriške vlade, 25 % programov pa naj bi izvedbo tega programa pokrilo v celoti.

cookie