Tokrat tudi plesne aktivnosti

10. 12. 2018 /

22. 11. 2018 smo organizirali že peti Seminar o programu Mladi športnik. Letos nas je gostil vrtec Ptuj, enota Marjetica, kjer ima vrtec tudi prilagojen program. Vanj je vključenih 5 otrok. V vrtcu smo se odlično počutili. Še enkrat zahvala za gostoljubje in vso organizacijo.

Program je bil pester. Povezali smo praktična in teoretična znanja. Otroci iz vrtca so nam pokazali nekaj utrinkov iz svoje športne vadbe. Pregledali smo primere dobre prakse izvajanja programa v lanskem šolskem letu ter se seznanili z novostmi v programu. Program dobiva širšo obliko v smislu dodatnih vaj in idej za delo. Na voljo je več priročnikov, ki trenerjem nudijo več idej in namigov za delo.
Poslušali smo tudi predavanje fizioterapevtke, ki nam je predstavila pomen gibanja za otroke z motnjami v razvoju. Seznanili smo se z novejšimi metodami dela in nekaj praktičnih vaj tudi preizkusili v telovadnici.

Del seminarja smo namenili tudi plesnim aktivnostim in metodam sproščanja. Nekaj praktičnih vaj smo preizkusili. Ogledali smo si vrtec in z go. ravnateljico izmenjali nekaj idej ter se pogovorili o aktualni problematiki vključevanja otrok s posebnimi potrebami v prilagojene programe ter o zagotavljanju dodatnih strokovnih obravnav po posameznih regijah. Udeleženci so imeli možnost izmenjati ideje, predloge in dileme.

Seminarja se je udeležilo 22 strokovnih delavcev iz 13 ustanov. Programu se je pridružil ZUDV Dornava s podružnično enoto v Mariboru. Nekaj je bilo novih izvajalcev programa, ki so naloge prevzeli od kolegov, ki so program že izvajali v prejšnjih letih. Ker je veliko udeležencev že imelo nekaj informacij o programu, smo se lahko posvetili predvsem novostim in predlogom za delo v bodoče.
V šolskem letu 2018/2019 program izvaja 16 institucij po vsej državi, kjer so vključeni predšolski otroci z motnjami v razvoju. Razvija se predvsem oblika sodelovanja z večinskimi vrtci.

Udeleženci seminarja bomo v letošnjem šolskem letu zbrali primere izvajanja programa in sestavili interni priročnik. Vsem izvajalcev se bodo zagotovila sredstva za izvajanja programa s pomočjo mednarodne donacije.

Poročilo pripravila: Tatjana Visočnik, prof. def.

cookie