Prek 400 otrok na programu Mladi športnik

13. 6. 2018 /

V letošnjem šolskem letu je bilo v program vključenih 19 ustanov. Od tega je v programu sodelovala še OŠ Helene Puhar Kranj, kjer so program izvajali na Posebnem programu. 284 otrok je vpisanih v prilagojen predšolski program, sodeluje pa tudi 122 otrok iz rednih oddelkov, ki so vključeni v skupinsko vadbo z otroki s posebnimi potrebami.

V novembru 2017 smo na podlagi zahtev mednarodnega razpisa izvedli seminar za izvajalce programa kot tudi za vse zainteresirane novince. Prijavilo se je 23 udeležencev, od tega 11 novincev. Seminar je bil zasnovan tako, da so vsi udeleženci pridobili vse potrebne informacije o izvajanju programa ter o primerih dobre prakse izvajanja programa do sedaj. Vsi, ki program izvajajo že dlje časa, so prispevali kratka poročila o načinu vadbe. Naš gostitelj je bil vrtec Kranj – razvojni oddelki. Ogledali smo si njihove prostore ter opazovali kratek športni program otrok. V letošnjem šolskem letu so se k izvajanju programa priključili vrtec Ptuj, Vrtec Trebnje, vrtec Škofja Loka, vrtec Ormož, Vrtec Slovenj Gradec ter OŠ Helene Puhar Kranj.

V decembru 2017 sem se udeležila mednarodnega izobraževanja programa Mladi športnik v Budimpešti. Izobraževanje je bilo zelo delovno naravnano. Obiskali smo šolo s prilagojenim programom, sodelovali na športnih igrah ter prejeli veliko novih informacij. Slovenija je ena izmed uspešnejših držav v kvaliteti in širjenju programa Mladi športnik. Vseeno pa izstopamo nekoliko v načinu izvajanja – izvajamo ga v vrtcih, saj imamo skupine za otroke s posebnimi potrebami. V številnih drugih državah program izvajajo številna športna društva, prostovoljci, saj nimajo tako dobre zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami. Pri nas program izvaja večinoma že primerno strokovno usposobljen kader, zato ni potrebnega tolikšnega poudarka na izpopolnjevanju in izobraževanju trenerjev.

V Sloveniji imamo še veliko možnosti širjenja programa, vendar smo vezani na mednarodna sredstva. Pred kratkim smo dobili nova sredstva za izvajanje programa v naslednjem šolskem letu, kjer skušamo pokriti stroške seminarja ter majice in medalje za vse udeležence. S pridobljenimi sredstvi bi skušali pokriti še tisk informativnih zgibank ter prevod in tisk novega priročnik za vaditelje. Vsi izvajalci morajo glede na dobljena sredstva zadostiti določenim zahtevam; vsi pripravijo poročila, slikovni material in izpolnijo ankete. Vse podatke pošljemo kot dokazni material naprej, da upravičimo prejeta sredstva. Vodimo evidenco izvajalcev, ki zadostijo vsem zahtevam.

V program Mladi športnik še niso vključeni vsi Predšolski oddelki s prilagojenim programom. Ustanoviteljice so občine in oddelki se iz leta v leto spreminjajo. V določenih regijah se zapirajo in ponekod odpirajo glede na potrebe vpisa. Povratnih informacij nimamo predvsem iz primorskega konca, tako da bi skušali izvajalce povabiti še od tam.

Pripravila: Tatjana Visočnik, vodja programa pri SO

 

cookie