Ponovno seminar Mladi športnik

3. 11. 2017 /

Program MLADI ŠPORTNIK poteka v okviru Društva Specialna olimpiada Slovenije in je namenjen otrokom z motnjami v razvoju v starosti od 2. – 7. let. Letošnji seminar bo v sredo, 15. novembra 2017, ob 9. uri v Vrtcu Mojca, Nikole Tesle 2, Kranj.

Program je zasnovan tako, da otrok napreduje po svojih sposobnostih in omogoča veliko prilagajanja. Izvajalci program umestijo v svoj letni delovni načrt in ga izvajajo tekom celega šolskega leta kar se da pogosto. Program je namreč odlična možnost obogatitve programa za otroke z motnjami v razvoju v predšolskem obdobju in ponuja širok spekter aktivnosti kot so tedenski treningi, športni dnevi za starše, zaključne športne igre in še kaj.

Seminar je posebej primeren za strokovne delavce, ki delujejo v predšolskih oddelkih s prilagojenim programom ali so na kakršenkoli način v stiku z otroki s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju. Vabilo lahko posredujete dalje v vednost sodelavcem, znancem ipd… Primeren je tako za začetnike kot tudi za tiste, ki program že izvajate.

PROGRAM:
9.00 – 9-15 Prihod udeležencev, registracija
9.15 – 9.30 Uvodni pozdrav, pregled dnevnega reda
9.30 – 10.00 Ogled vadbene demonstracije otrok iz vrtca Kranj
10.00 – 10.30 Predstavitev prisotnih udeležencev
10.30 – 10.45 Odmor, malica
10.45 – 12.00 Primeri dobre prakse izvajanja programa Mladi športnik v posameznih vrtcih po Sloveniji; pregled poslanih analiz dela za leto 2016/2017
12.00 – 12.30 Odmor
12.30 – 13.00 – Testna motorična lestvica za program Mladi športnik – predstavitev diplomske naloge
13.00 – 13.30 – Zaključek, novosti, delo v bodoče, dogovori, pobude, ideje.
13.45 – 14.30 – Navodila za nove izvajalce programa Mladi športnik

Program bo vodila Tatjana Visočnik, prof. def., vodja programa MŠ pri SOS-u.

Za začetnike je zadnji del seminarja »Navodila za nove izvajalce« OBVEZEN. Vsi, ki ste se že udeležili kakšnega seminarja Mladi športnik, zadnjega dela ne rabite poslušati. Glede na prejete prijave in število udeležencev (novih in »starih«) bomo po potrebi dnevni red spremenili.

Na seminarju boste udeleženci pridobili vse potrebne informacije o izvajanju programa, literaturo (dopolnjen in razširjen priročnik, lestvico za ocenjevanje) ter se seznanili z novostmi razširjenega programa. Specialna olimpiada Slovenije bo vsem sodelujočim v šolskem letu 2017/2018 zagotovila majice za vse mlade športnike ter vodje programov, zbirne kartončke in medalje za izvedbo športnih dni. Potrebne količine majic in drugega materiala sporočite na seminarju (dobavljena bodo že do konca leta zaradi porabe mednarodnih sredstev, namenjenih za program Mladi športnik). Na seminarju boste prejeli tudi vsa potrebna navodila za pripravo poročil in dokumentacije o izvedbi programa.

Seminar je brezplačen, saj smo pridobili mednarodno donacijo. Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do petka, 10. novembra 2017, na e-naslov: mladisportnik.info@gmail.com.
 

Datoteke

cookie