Zdrav življenjski slog 2017/2018

25. 9. 2017 /

V Specialni olimpiadi Slovenije smo po uspešno izpeljanih wellness projektih v letih 2015 in 2016 ponovno pridobili mednarodna sredstva, s pomočjo katerih bomo lahko nadaljevali projekt »Zdrav življenjski slog« to pot pod okriljem Zdrave skupnosti.

V minulih dveh letih je bilo v projekt vključenih skoraj 200 specialcev, skupaj s prek 50 trenerji. Projekt je njihova življenja dodatno obogatil s spoznanji o zdravi prehrani in pomenu gibanja ter tako pomembno pridal ne samo k športnemu rezultatu, pač pa tudi k večji kakovosti bivanja na sploh. Ob samem projektu smo s posameznimi predavanji ozaveščali tudi starše športnikov oziroma celotne kolektive lokalnih programov.

KER NIKOLI NI DOBRO SPATI NA LOVORIKAH, GREMO DALJE :-).

»ZDRAVA SKUPNOST« JE PODALJŠEK ZDRAVSTVENEGA PROGRAMA
V tem kontekstu bomo aktivno delali na večjem vplivu, pomembnosti in trajnosti zdravstvenega programa prek:
- partnerjev, ki bodo zagotavljali celoleten dostop do zdravstvenih storitev za športnike s poudarkom v skrbi za športnike po pregledih na tekmovanjih specialne olimpijade;
- Zdrav življenjski slog - ustvarjanje novih wellness in fitnes priložnosti;
- ozaveščanja o pomenu zdrave prehrane in redne telesne vadbe prek mreže znotraj specialne olimpijade, pri čemer mislimo na: starše/skrbnike, trenerje, športnikove vrstnike;
- vključevanja v že obstoječe programe na nacionalnem nivoju (presejalni programi NIJZ, programi CINDI).

Več o zdravem življenjskem slogu najdete v priloženem razpisu. Prijave do 4.10. 
 

Datoteke

cookie