Seminar o organiziranosti

Silvester Polc - športni direktor
10. 3. 2017 /

Specialna olimpiada Slovenije skuša skozi vsakoletna izobraževanja trenerjev v posameznih športih in tudi splošno, usposabljati in spodbujati trenerje k čim kvalitetnejšemu in strokovno odgovornemu delu, ki ga zahteva delo s specialnimi olimpijci. 

Skladno s sklepom 20. OZ bo moral od 1.3.2019 tekmovalce na tekmovanja specialne olimpijade (regijska, državna in mednarodna), spremljati vsaj en trener, ki bo imel opravljen seminar o organiziranosti SOS (od leta 2011).  IO SOS bo v prihodnje še določil na koliko časa bo potrebno licenco obnavljati.

Dne, 8. marca 2017
s pričetkom ob 10. uri v dvorani Zveze Sožitje, je potekal seminar o organiziranosti. Udeležilo se ga je 39 udeležencev. Sam namen seminarja je bilo tako športno, kot tudi splošno zasnovan - usposabljati in spodbujati trenerje k čim kvalitetnejšemu in strokovno odgovornemu delu, ki ga zahteva delo s specialnimi olimpijci. 

Vse navzoče je ob samem začetku nagovorila Anja Božnar, namestnica izvršne sekretarke, sledil je govor podpredsednice društva SOS, Tanje Princes  o organiziranosti in delovanju. Anja Božnar je v nadaljevanju vsem navzočim predstavila nov projekt, zdrava skupnost. Tanja Princes nas je nato seznanila tako s teoretičnimi, kot tudi praktičnimi primeri MATP programa. Sledil je odmor, kjer smo se lahko vsi navzoči  tudi okrepčali.

Športni direktor, Silvester Polc je v nadaljevanju seminarja, predstavil športna pravila, organizacijo tekmovanj in pripravo kandidature za nastop na svetovnih igrah. Ob koncu je predstavnica programa Mladi Športnika, Tanja Visočnik predstavila in spodbudila vse navzoče k sodelovanju.


Sam seminar je bil uspešno izpeljan. Sledila je podelitev potrdil o udeležbi. Tudi na dan žena nismo pozabili, saj so vse predstavnice nežnejšega spola prejele rožo.cookie