Razpis za seminar o organiziranosti 2017

17. 2. 2017 /

Specialna olimpiada Slovenije skuša skozi vsakoletna izobraževanja trenerjev v posameznih športih in tudi splošno, usposabljati in spodbujati trenerje k čim kvalitetnejšemu in strokovno odgovornemu delu, ki ga zahteva delo s specialnimi olimpijci. 

Tako se s prihodnjim tekmovalnim letom uvaja tudi nov predpis na tekmovanjih SOS:
Skladno s sklepom 20. OZ bo moral od 1.3.2019 tekmovalce na tekmovanja specialne olimpijade (regijska, državna in mednarodna), spremljati vsaj en trener, ki bo imel opravljen seminar o organiziranosti SOS (od leta 2011).  IO SOS bo v prihodnje še določil na koliko časa bo potrebno licenco obnavljati.

Ob vključevanju novih trenerjev je seveda potreba po znanju in poznavanju pravil toliko večja, zato vas tudi letos vabimo na seminar o organiziranosti specialne olimpiade na splošno in seveda predvsem v Sloveniji.


Letošnji seminar bo 
v sredo, 8. marca 2017, s pričetkom ob 10. uri v dvorani Zveze Sožitje, Samova 9, Ljubljana.

Zaželeno je, da na seminar povabite tudi vaše direktorje, ravnatelje oziroma vodje vaših programov. Seminarja naj se udeležijo tudi organizatorji letošnjih tekmovanj v okviru SOS! Kotizacija znaša 7,50 EUR za udeleženca. Računi bodo članicam izdani po končanem seminarju. Morebitne odjave je potrebno javiti najkasneje do 1. marca 2017. Po tem datumu se tudi za neudeležbo izstavi račun za kotizacijo. 

Program seminarja:

10.00  - Organiziranost in delovanje SOS (Tanja Princes, podpredsednica društva SOS)
10.30 -  Zdravstveni projekt (Anja Božnar, namestnica izvršne sekretarke SOS)
10.45 - MATP program (Tanja Princes, glavna trenerka za MATP program)
11.30 - Odmor
11.45 - Športna pravila in organizacija tekmovanj, priprava kandidature za nastop na svetovnih igrah (Silvester Polc, športni direktor)
12.30 - Mladi Športnik (Tatjana Visočnik)
13.00 - Diskusija, vprašanja in pobude

Prijave sprejemamo do srede, 1. marca 2017:
IZKLJUČNO po e-pošti: so.slovenija@gmail.com

Prijavnica v prilogi.


Anja Božnar – namestnica izvršne sekretarke SOS

Datoteke

cookie