Razpis za podelitev pleket in priznanj SOS za leto 2017

6. 2. 2017 /

Specialna olimpiada Slovenije tudi letos podeljuje priznanja za delo in dosežke na področju športa za osebe z motnjami v duševnem razvoju.


Plaketa SOS
je najvišje priznanje v Republiki Sloveniji, ki se podeljuje za izjemen prispevek k razvoju Specialne olimpiade oziroma športa za osebe z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju.
Priznanje SOS lahko prejmejo člani ali nečlani Specialne olimpiade Slovenije, posamezniki ali ustanove za pomemben prispevek k razvoju SOS, za kvalitetno organizirano in izvedeno mednarodno tekmovanje ali državne igre SOS oziroma drug pomemben dogodek, ki je prispeval k razvoju in ugledu tega gibanja, pa tudi za sistematično in dolgotrajno treniranje tekmovalcev.


Prosimo, da utemeljene predloge za plaketo ali priznanje pripravite odgovorno, jih podprete z verodostojnimi utemeljitvami in o predlogih seznanite predlagane kandidate. Upoštevajte veljavni  Pravilnik o priznanjih SOS (dostopen na spletni strani
http://www.specialna-olimpiada.si/si/za-clanice/knjiznica/) in predloge pošljite do 1. marca 2017 na naslov:

Specialna olimpiada Slovenije
Samova 9
1000 Ljubljana

Komisija za priznanja SO Slovenije bo  pravočasno prispele vloge pregledala in na podlagi Pravilnika o priznanjih SO Slovenije Izvršnemu odboru SO predlagala dobitnike plaket in priznanj. Plakete in priznanja bodo podeljeni na Občnem zboru društva
28. marca 2017.

Komisija za priznanja SOS:
                                                                                                       Stanka Grubešič, predsednica

Datoteke

cookie