Sofinanciranje programov za OMDR

17. 3. 2016 /

Specialna olimpiada Slovenije je s strani Zveze za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijskega komiteja, snovalko projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni, prevzela koordinacijo izvajanja programov: Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati, ki so v celoti prilagojeni osebam z motnjami v duševnem razvoju. Ponujen pa je tudi program rekreacije za invalide, ki je namenjen odraslim in starostnikom. Pri prvih štirih programih ni starostnih omejitev.

SKRBNO preberite RAZPIS v prilogi, kjer boste dobili vse potrebne informacije o usposabljanjih za posamezne programe, višini financiranja in dokazilih o izvajanju programa. Rok za prijavo je 8. april, pred tem pa boste vse podrobnejše informacije/znanje pridobili na usposabljanjih.

Upamo, da se vam bo zdel projekt dovolj zanimiv za vaše športnike, hkrati pa priložnost za obogatitev vaših športnih vsebin. Za vse dodatne informacije smo na voljo. 

Datoteke

cookie