Razpis za priznanja za leto 2016

12. 2. 2016 /

Specialna olimpiada Slovenije tudi letos podeljuje priznanja za delo in dosežke na področju športa za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Prosimo, da utemeljene predloge za plaketo ali priznanje pripravite odgovorno, jih podprete z verodostojnimi utemeljitvami in o predlogih seznanite predlagane kandidate. Upoštevajte veljavni Pravilnik o priznanjih SOS (dostopen na spletni strani http://www.specialna-olimpiada.si/si/za-clanice/knjiznica/) in predloge pošljite do 10. marca 2016.

 

Datoteke

cookie