Mednarodni dan invalidov

3. 12. 2015 /

3. december je mednarodni dan invalidov. Slovenija je v letu 2008 ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov, tri leta poprej je vlada sprejela tudi dokument Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide, ki je znan kot strategija Dostopna Slovenija. Pomembne smernice so zapisane tudi v Evropski strategiji o invalidnosti 2010 – 2020.

Šport je pomemben faktor integracije invalidov v družbo. Zveza za šport invalidov – Paraolimpijski komite želi s svojimi programi in aktivnostmi nuditi v okviru svojih zmožnosti pogoje za športno udejstvovanje invalidov, tako na rekreativni kot tekmovalni ravni. Pri tem so nam v veliko pomoč Fundacija za financiranje invalidskih humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Fundacija za šport ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na poti v Rio pa stoji zvezi ob strani generalni pokrovitelj Zavarovalnica Triglav, ki je prepoznala pomen športa invalidov za družbo in podprla projekte, ki bodo športnicam in športnikom omogočili vrhunsko pripravo na prihajajoče paraolimpijske igre v Riu 2016.

Damijan Lazar, predsednik ZSIS-POK:
»Združeni narodi so leta 1992 razglasili mednarodni dan invalidov z namenom, da bi v najširši družbi spodbudili boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo in z vključevanjem invalidov v družbo. Šport invalidov pa v Sloveniji že od leta 1952 združuje in širi boljše razumevanje invalidov v najširši družbi. Prepričani smo, da je šport invalidov most socializacije invalidov v najširšo družbo. Skozi šport izginjajo predsodki o invalidih in šport združuje vse generacije prebivalstva tako invalide kot neinvalide. To nas zavezuje, da to poslanstvo združevanja in integracije invalidov razvijamo tudi v prihodnje.«

Primož Jeralič, parakolesar:
»Tretji december je le dan v celem letu, ko skozi vrsto dogodkov, okroglih miz in izjavami opozorimo na nas invalide v vaši sredini. Pa vendar vsak dan smo tu, se trudimo, živimo, ustvarjamo in želimo biti enakovreden državljan, ne samo, ko plačujemo davke temveč tudi, ko se izobražujemo, iščemo zaposlitev, dosegamo vrhunske in odmevne rezultate, ustvarjamo družine... Premalo se zavedamo vrednot življenja, zato se je potrebno zazreti vase, pogledati okoli sebe in se vprašati kaj je res tisto kar najbolj šteje, kar nas dela posebnega in edinstvenega in prenehajmo iskati izgovore ter začnimo živeti ta trenutek in vsak trenutek našega življenja.«

cookie