Razpis regijske igre SOS primorsko-notranjske regije

4. 4. 2012 /

V torek, 15.maja.2012 prireja organizator Želva d.o.o - oddelek VDC v Novi Gorici "19. regijske igre Specialne olimpiade Slovenije primorsko-notranjske regije".

 

 •  Prireditelj: Specialna olimpiada Slovenije
 •  Organizator: Želva d.o.o. - oddelek VDC v Novi Gorici
 •  Kraj : Športni park Nova Gorica
 •  Datum iger: 15.05.2012

Program regijskih iger Specialne olimpiade:

 • 08.30 – 09.00 ... prihod ekip na prizorišče (športni park)
 • 09.00                ... sestanek vodij ekip
 • 09.30                ... otvoritvena slovesnost
 • 10.00                ... pričetek tekmovanj
 • 13.00                ... kosilo
 • 14.00                ... zabava s plesom

Tekmovalne discipline:

 • Atletika
 • Elementi košarke
 • Balinanje

Pravila:

 • Tekmovanja bodo potekala po pravilih SOS.
 • Tekmovalne skupine bodo oblikovane na osnovi prijavljenih rezultatov.
 • Tekmovalci bodo razdeljeni v dve starostni kategoriji in sicer do 15 let in nad 16 let
 • Velja pravilo 15 %, oziroma 20 % diskvalifikacije (niţji nivo) ob preseganju prijavljenega rezultata.
 • Vsak tekmovalec/ka lahko sodeluje samo v eni disciplini ter štafeti 4 x 100 m.
 • Morebitno pritoţbo je potrebno vloţiti takoj po končani disciplini.
 • Nastop je dovoljen le v športnih copatih.
 • Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost oziroma na odgovornost organizacije, ki ga je prijavila.
 • Vstop trenerjem na tekmovališča ne bo dovoljen.

Priznanja:

Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medaljo, ostali priznanje za udeležbo. Podelitve bodo potekale na tekmovališčih.

Podrobnejša navodila so v prilogi tega razpisa.

Prijave:

Prijave pošljite najkasneje do 26. aprila 2012 na naslov:

 •     Varstveno delovni center Želva, Ajševica 42, 5000 Nova Gorica

Kotizacija:
Kotizacijo za vsakega udeleženca (tekmovalca in spremljevalca) v višini 7,5 €, plačate po prejetju računa.
Na prijavnico napišite poln naslov ustanove in njeno davčno številko.

Dodatne informacije:

Kontaktni osebi: 

 • Jasna Kofol
 • Marjetka Rustja

Datoteke

cookie